Την Δευτέρα 13/ 05/2024 , στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα: “Γνωρίζω το σώμα μου”, υλοποιήθηκε επιμόρφωση με τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου στους μαθητές του σχολείου από την ομάδα του Προγράμματος, που αποτελείται από την Συντονίστρια και Ψυχολόγο κα Βαίου Μαρία, την Κοινωνική Λειτουργό κα Καραίσκου Ελένη και την Λογοθεραπεύτρια κα Φουντούκη Μαρία . Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σε θέματα καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής στα θέματα του φύλου, της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας και του σεβασμού.
Στη συνέχεια, παρακινήθηκαν να πλαστικοποιήσουν αφίσα με τους τέσσερεις βασικούς κανόνες οριοθέτησης σωματικής επαφής και να τον αναρτήσουν σε όλες τις αίθουσες του σχολείου.
Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώχθηκε η εκμάθηση της οριοθέτησης του αγγίγματος μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών, οι οποίοι ωφελήθηκαν σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο και παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν σε βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας από τρόπους πιθανής κακοποίησης.
Με αυτή τη δράση επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης, καθώς η σωστή ενημέρωση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη φαινομένων σωματικής βίας και παρενόχλησης ιδίως σε μαθητές μη τυπικής ανάπτυξης.

Αφήστε σχόλιο