Σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών
Ο Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές τέχνες και να εμβαθύνει σ’ αυτές μέσα από την ευρύτερη δυνατή εργαστηριακή δραστηριότητα
έρευνας και δημιουργίας εικαστικών έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και την κατανόηση της Τέχνης, ώστε να καλλιεργήσει ο μαθητής την προσωπική του αισθητική έκφραση και ευαισθησία του Ωραίου στη φύση και στη ζωή ως δημιουργός και ως θεατής.
Ειδικότερα με το μάθημα των Εικαστικών επιδιώκεται:

 • Να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα του μαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και η συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες
 • Να γνωρίσει ο μαθητής και να χρησιμοποιήσει όλα τα υλικά, τα μέσα, τις τεχνικές και τα
  εργαλεία σε ποικίλες μορφές
 • Να καλλιεργηθεί η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η
  ανάλυση του εικαστικού έργου, αλλά και του φαινομένου της Τέχνης γενικότερα
 • Να κατανοήσει ο μαθητής την πολιτιστική διάσταση και τη συμβολή της Τέχνης στον
  Πολιτισμό μέσα στο χρόνο
 • Να κοινωνικοποιηθεί ο μαθητής μέσα από ομαδοσυνεργατικές εργασίες