Μαθαίνουμε πώς ένα σποράκι μεταμορφώνεται σε λουλούδι.