Σκοπός της διδασκαλίας του εργαστηρίου της Γεωπονίας είναι η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή με σκοπό να γνωρίσει την αρμονική σχέση ανθρώπου – φύσης καθώς και τις αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστημα.

Αυτό θα συμβάλλει στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του μαθητή με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να εξελιχθεί σε μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα και ισότιμο μέλος της κοινωνίας.