Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Φθιώτιδας είναι ένα Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο οποίο φοιτούν μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στεγάζεται στον 1 ο  όροφο συγκροτήματος σχολικών κτιρίων στη γωνία επί των οδών Μητροπολίτη Αμβροσίου και Σόλωνος στη Λαμία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Η φοίτηση ολοκληρώνεται σε έξι τάξεις, από τις οποίες η Στ΄ τάξη είναι αυτή στην οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση των μαθητών, καθώς αυτή λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους με πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Οι μαθητές μας προέρχονται από περιοχές όλου του νομού Φθιώτιδας, αστικές, ημιαστικές και αγροτικές και μεταφέρονται στο σχολείο με μισθωμένα οχήματα (λεωφορεία και ταξί). Η φοίτηση στο σχολείο μας εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και οι απόφοιτοι μας γίνονται κάτοχοι πτυχίου και έχουν επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 1.

Στόχος του σχολείου είναι αφενός η παροχή γενικής εκπαίδευσης με καινοτόμες και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και αφετέρου η παροχή πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στους μαθητές,  με τη καλλιέργεια σύγχρονων επαγγελματικών, κοινωνικών και λοιπών δεξιοτήτων χρήσιμων για την μετέπειτα πορεία τους στη ζωή. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Εργαστήρια Μαγειρικής–Ζαχαροπλαστικής, Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Χειροτεχνίας  του σχολείου μας. Η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις κλίσεις αλλά και τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών.

Ειδικότερα επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη και η αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών, η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, ώστε να κατακτήσουν μια αξιοπρεπή ένταξη και διαβίωση στην κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες. Παράλληλα, το σχολείο μας στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και είναι ανοικτό στη συνεργασία  με άλλους φορείς της εκπαίδευσης, της τοπικής κοινωνίας, ομάδες γονέων και τοπικούς φορείς, καλλιεργώντας ιδιαίτερα τις δράσεις πολιτισμού, εθελοντισμού και οικολογικής ευαισθητοποίησης. Θεωρούμε ότι το σχολείο παίζει ενεργό ρόλο στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δρώμενα και γι’αυτό το λόγο υλοποιούμε πλήθος προγραμμάτων και δράσεων σχετιζόμενων με την τοπική ζωή αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουμε και σε προγράμματα συνεκπαίδευσης με μαθητές σχολείων ειδικής και γενικής αγωγής. Ακόμα το σχολείο σαν θεσμός οφείλει να συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών με την εκμάθηση κοινωνικών κανόνων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαλόγου και στην καλλιέργεια αξιών, όπως η  δημιουργικότητα των μαθητών, η ανάπτυξη της αυτονομίας, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η προσφορά,  η φιλία, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της φαντασίας των μαθητών.