Το βραβευμένο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Kinems» (KinestheticMultiSensoryGames) άρχισε από φέτος να εφαρμόζεται, στο σχολείομας. Τα ψηφιακά παιχνίδια εξατομικευμένης μάθησης της Kinems έχουν στόχο την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και βελτίωση ποικίλων δεξιοτήτων.