• Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • Α ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • Β1 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • Β2 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • Β ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • Γ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Γ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • Δ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • Δ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Ε ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • Ε ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΣΤ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΣΤ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ