ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ο σκοπός της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής είναι ίδιος µε αυτόν της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συµβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των µαθητών. Παράλληλα βοηθάει στην ψυχική και πνευµατική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.

Ειδικοί σκοποί
Σωµατικός τοµέας

 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: η ανάπτυξη απλών και σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων.
  • Ανάπτυξη των φυσικών δεξιοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία και επιδεξιότητα.
 • Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας:
 • Καλλιέργεια του ρυθµού, της καλλιέργειας της ρυθµικής κινητικής έκφρασης και του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

Συναισθηματικός τοµέας
α) Κοινωνικοί στόχοι.

 • Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών.
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και η καλλιέργεια ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης.
  • Η μείωση του άγχους και της έντασης.
 • Η δημιουργία κινήτρων για την ενεργό και πρόθυµη συμμετοχή του στις κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες.
  • Η ενίσχυση της αντίληψης του σώµατός του (body image) και η ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης (self concept) µέσα από τη φυσική δραστηριότητα.
 • Η ανάπτυξη προσαρμοστικών συμπεριφορών
 • Η ανάπτυξη αυτογνωσίας
  β) Ηθικοί στόχοι.
 • Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τιµιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασµός αντιπάλων, αυτοσεβασμός, µμετριοφροσύνη, ευγενής άµιλλα και συναγωνισµός, θετική στάση απέναντι στη νίκη και την ήττα. Γνωστικός τοµέας
  α) Γνωστικοί στόχοι
  • Η ικανότητα μεταφοράς των γνωστικών στρατηγικών (cognitive strategies), που αναπτύσσει ο μαθητής/τρια µε την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων
 • Η απόκτηση γνωστικών-κινητικών δεξιοτήτων οι οποίες χρησιμεύουν στην αυτοεξυπηρέτηση και την ανεξάρτητη διαβίωση.
 • Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισµό και την Ολυμπιακή ιδέα.
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.
 • Η έκφραση εννοιών, καθώς και συναισθημάτων, µε την ανάπτυξη αυθεντικών δημιουργικών, εκφραστικών κινήσεων.
 • Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας.
 • Συνειδητοποίηση της ανάγκης για: «δια βίου» άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή
 • β) Αισθητικοί στόχοι
 • Εκτίµηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων